Verschuiven productieperiode

Sommige coöperaties hebben een productieperiode die niet gelijk loopt met het kalenderjaar of verschillende projecten met verschillende productieperiodes. Dit is soms onhandig, gelukkig maakt de Belastingdienst het nu mogelijk om eenmalig een korter productiejaar te hanteren dat loopt tot het einde van het jaar. Als je hier gebruik van wilt maken kan je vanaf de…

Toepassen postcoderoos bij switch van energieleverancier

De oude postcoderoos regeling mag dan vervangen worden door een nieuwe regeling, de reeds actieve projecten blijven gewoon volgens de oude regeling werken. De oude postcoderoos regeling blijven wij dan ook actief ondersteunen, zoals rondom de overstap van energieleverancier. Hierover is afgelopen jaar veel te doen geweest en de Belastingdienst heeft daar een brief over…

Nieuwe postcoderoos subsidie regeling

De oude postcoderoos regeling (formeel: Regeling Verlaagd Tarief) verdwijnt en wordt vervangen door een nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling heeft als naam Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, op de site van Hier Opgewekt staat daar uitgebreide informatie over. Deze nieuwe regeling willen wij ook optimaal ondersteunen vanuit Voorstroom. We werken daarom aan een aantal aanpassingen en verbeteringen. We maken…