Gebruiksvoorwaarden

U kunt uitsluitend als participant of deelnemer van een energiecollectief gebruik maken van het platform van Voorstroom en de bijbehorende app (“Voorstroom”) met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden:

  1. U zult Voorstroom niet gebruiken voor oneigenlijke doeleinden. Indien hiervan sprake is kan u de toegang worden ontzegd.
  2. U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw inloggegevens.
  3. Voor vragen inzake het gebruik of de functionaliteit van Voorstroom is uw eigen energiecollectief het eerste aanspreekpunt.
  4. Voorstoom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist verstrekte gegevens, door werkzaamheden die door uzelf of (onbevoegde) derden zijn verricht of door hacks, virussen of storingen in de elektronische dienstverlening van derden.
  5. Voorstroom vindt privacy erg belangrijk. Aan Voorstroom verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke voorschriften behandeld. Voor het gebruik van Voorstroom dient u in te stemmen met de privacyverklaring van Voorstroom.
  6. Voor meer informatie over Voorstroom verwijzen wij u naar https://voorstroom.nl, onverminderd het bepaalde onder 3.

Vastgesteld op 26 april 2018

Bereikbaarheid