Sommige coöperaties hebben een productieperiode die niet gelijk loopt met het kalenderjaar of verschillende projecten met verschillende productieperiodes. Dit is soms onhandig, gelukkig maakt de Belastingdienst het nu mogelijk om eenmalig een korter productiejaar te hanteren dat loopt tot het einde van het jaar. Als je hier gebruik van wilt maken kan je vanaf de start van de productieperiode die je wil verkorten de einddatum wijzigen naar 1-1-2022. Daarmee is de productieperiode aangepast. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact met ons op.

Hieronder is de volledige tekst van de Belastingdienst over het verschuiven van de productieperiode weergegeven. Dit komt ook uit de hierboven genoemde brief:

Artikel 19b, lid 5, URbm regelt dat de toerekening van de elektriciteit aan de leden van de coöperatie gebeurt na afloop van een productieperiode van 12 maanden. De coöperatie mag de productieperiode zelf vaststellen, maar deze moet wel 12 kalendermaanden duren. De productieperiode zal in de praktijk starten op het moment dat de productie-installatie gereed is om elektriciteit op te wekken. Vaak is dit ook de vastgestelde ingangsdatum in de beschikking “Aanwijzing verlaagd tarief energiebelasting”.
De productieperiode zal dus in het algemeen starten als de productie installatie gereed is. In de meeste gevallen zal dit in de loop van een kalenderjaarzijn. Coöperaties, VvE’s en energiemaatschappijen hebben in het verleden regelmatig de wens geuit om de productieperiode van 12 maanden gelijkte laten lopen met het kalenderjaar. Zij hebben dan maar met één jaartarief te maken en voor coöperaties en VvE’s is het kalenderjaar vaak gelijk met hun boekjaar. Door de
belastingdienst is toen besloten om gedeeltelijk aan deze wens tegemoet te komen. Er is goedkeuring gegeven om in het startjaar een verkorte productieperiode toe te passen. Na de startdatum van de productie mag de eerste productieperiode dan lopen tot en met 31 december van dat jaar. Voor de volgende jaren is de productieperiode dan gelijk aan het kalenderjaar. Een korte productieperiode in latere jaren dan het startjaar werd niet toegestaan.

Met ingang van 1 april 2021 is het niet meer mogelijk om een aanwijzing verlaagd tarief aan te vragen. Gezien het feit dat leden nog tot 15 jaar recht kunnen hebben op het verlaagde tarief voor elektriciteit bereiken ons wederom verzoeken om uit praktische overwegingen de productieperiode gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. wij willen graag tegemoetkomen aan deze verzoeken en keuren daarom goed om een productieperiode eenmalig (verkort) te laten lopen tot 31december om daarna de productieperiode gelijk te laten zijn met het kalenderjaar. De laatste productieperiode aan het einde van de looptijd van 15 jaar zal dan ook korter zijn dan 12 maanden.”

Published On: 12 oktober 2021Categories: CollectievenViews: 1857

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Door je in te schrijven bevestig je dat we je ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief mogen sturen met de laatste ontwikkelingen en updates.