Voorstroom app

Voorstroom heeft een app ontwikkeld voor deelnemers van de energiecoöperaties. Zij kunnen met behulp van deze app dagelijks inzien hoeveel energie ze zelf hebben opgewekt. Daarnaast kunnen relevante wijzigingen in de persoonlijke situatie worden doorgegeven, zodat de administratie op basis van de juiste gegevens gebeurt. Ook wordt de mogelijkheid geboden om notificaties te lezen die…

Gratis inschrijfmodule Voorstroom voor uw online ledenwerving

Blijft het aantal aanmeldingen voor uw energie initiatief achter, terwijl u een mooie locatie en goede businesscase heeft? Voorstroom kan u hierbij helpen. De online werving van deelnemers is voor energiecoöperaties vaak een grote uitdaging, omdat het aanbod bijvoorbeeld niet duidelijk is of er is een overdosis aan informatie. Voorstroom heeft een inschrijfmodule ontwikkeld, die…

Pilot Voorstroom succesvol afgerond

De pilot voor de doorontwikkeling van Voorstroom met Greenchoice en zeven deelnemende energiecoöperaties (LochemEnergie, EMEC, Energiecoöperatie Zonnedael, Zonnecollectief Tuindorp Hengelo, Ecostroom, Deventer Energie en BerkellandEnergie) is succesvol afgerond. Alle zeven coöperaties hebben aangegeven verder te willen met Voorstroom. Pilot De pilot had als doel het doorontwikkelen van de software van Voorstroom. In het bijzonder het proces rondom het afsluiten van een productieperiode…

Nominatie Computable awards Virtuele energiemarktplaats

ICT-vakblad Computable heeft de Virtuele energiemarktplaats van Hanzenet, LochemEnergie en Greenchoice genomineerd voor de Computable Awards 2018. Wij zijn, als één van de oprichters van Hanzenet, erg trots op deze nominatie. Virtuele energiemarktplaats De virtuele energiemarktplaats is een peer to peer marktplaats voor het opwekken en delen van energie. Lokaal vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht door productie, opslag,…

Voorstroom Pilot: Afsluiting productieperiodes

Samen met Greenchoice en de zeven deelnemende energiecoöperaties* zitten we midden in de pilot voor de doorontwikkeling van Voorstroom. In het bijzonder wordt het proces rondom het afsluiten van een productieperiode van een postcoderoos project onder handen genomen. Afgelopen woensdagavond 13 december zijn er vanuit verschillende hoeken en gaten van Nederland weer afgevaardigden van de deelnemende coöperaties naar Business Innovatie…

Kickoff Pilot Voorstroom

Met de startbijeenkomst op 4 oktober in Business Innovatie Centrum De Gasfabriek is de aftrap gegeven van Pilot Voorstroom. The Code Crew en Greenchoice gaan samen met de deelnemende energiecoöperaties LochemEnergie, EMEC, Energiecoöperatie Zonnedael, Zonnecollectief Tuindorp Hengelo en Ecostroom in de komende maanden werken aan de doorontwikkeling van Voorstroom. In het bijzonder wordt het proces rondom het afsluiten van een productieperiode van een postcoderoos project onder…

Greenchoice tekent samenwerkingsovereenkomst met de Gasfabriek en start up The Code Crew

Greenchoice start een samenwerking met De Gasfabriek en haar startup The Code Crew, voor innovatie en doorontwikkeling in de decentrale duurzame energietransitie. Met de Gasfabriek is een Business Partnership afgesloten voor ontwikkeling van nieuwe proposities door ervaren ondernemers met samenwerkende start ups van het business innovatiecentrum van de Gasfabriek. De overeenkomst met start up The Code Crew is gericht…

Het begin van een energie-regie platform

Het begin van een energie-regie platform Energietransitie en de rol van lokale initiatieven Er is een energietransitie gaande van energie gewonnen uit fossiele brandstoffen als aardgas en aardolie in grote energiecentrales, naar energie uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie. We staan op een kantelpunt. Op dit moment is zonne-energie op bepaalde plekken in de…