Selecteer een pagina

Als een coöperatie groeit, is het zeer wenselijk om met meerdere mensen te kunnen werken in hetzelfde systeem. Niet iedere beheerder mag dan per definitie alle data inzien en toegang krijgen tot alle functionaliteiten.

Autorisaties
Een coöperatie is op een bepaalde manier georganiseerd en binnen de coöperatie zijn de verantwoordelijkheden gescheiden. Voorstroom heeft gewerkt aan de mogelijkheid om de toegang tot Voorstroom voor de beheerders zó te regelen dat dit hier op aansluit.

Voorbeeld
Een voorbeeld waarbij de nieuwe functionaliteit van toepassing is: bij veel energiecoöperaties zijn energiecoaches actief die bij mensen thuis komen om energiebesparingsadvies te geven. Er zijn verscheidene contactmomenten en documenten die worden vastgelegd bij een dergelijk adviestraject. De energiecoaches hebben slechts beperkt toegang nodig tot Voorstroom om dit te kunnen vastleggen.

De overige data en functionaliteiten zijn beperkt toegankelijk voor beheerders met een andere rol binnen de organisatie.