Selecteer een pagina

Greenchoice, De Gasfabriek en Voorstroom ondertekenden afgelopen week een overeenkomst, met als doel de huidige samenwerking voort te zetten. Voorstroom sluit daarnaast een partnership met Greenchoice om gezamenlijk met energiecoöperaties in Nederland de impact voor de lokale duurzame energietransitie te vergroten. Ook is Greenchoice vanaf nu ‘Business Partner’ van De Gasfabriek. Gezamenlijk met startups worden nieuwe businessmodellen voor de energiesector ontwikkeld.

Waarom deze samenwerking?
Marco Scholten, oprichter Voorstroom: “Wij vinden het belangrijk te werken aan een duurzamer Nederland. Wij geloven sterk in de lokale duurzame energietransitie. Onze missie is om iedereen in staat te stellen een lokaal energiecollectief te starten en te laten groeien. Dit doen wij door het bieden van een softwareplatform dat ondersteuning biedt in elke fase van een energie-initiatief. Door de samenwerking met Greenchoice, die in Nederland vooroploopt in de samenwerking met energiecoöperaties, kunnen wij samen de impact van de lokale duurzame energietransitie vergroten. Zo werken we gezamenlijk aan de online dienstverlening om nieuwe energiecollectieven te ondersteunen bij het opstarten van een nieuw initiatief en projecten voor collectieve opwek.”

Betrokken vanaf pilotfase
Eerder hebben wij samen met Greenchoice en zeven energiecoöperaties een pilot gedaan voor het optimaliseren van de jaarlijkse administratieve afhandeling van een Postcoderoos project.
Jeroen Vanson, manager klantprojecten van Greenchoice gaf in een eerder interview aan dat “het belangrijkste voordeel van Voorstroom is dat het in samenwerking met lokale coöperaties en Greenchoice is ontwikkeld én getest. Het is dus letterlijk een coöperatief product”.

Foto: v.l.n.r Rob ten Berge (De Gasfabriek), Kees de Vreugd (directeur Operations Greenchoice) en Marco Scholten (Voorstroom).